Červenec 2009

Drezura

12. července 2009 v 12:39 | Roza |  koňský sport

Frís
Limerik

Foto: carrie
Drezura je jezdecká disciplína, která má za úkol ukázat, jaká je souhra mezi koněm a jezdcem. Jedná se především o perfektní pohyby koně a o provádění povelů udávaných jezdcem. Tento sport patří mezi ty nejobtížnější z řad koňských sportů. Přestože základní drezurní principy byly známé již ve starém Řecku, začínáme historii moderní drezury v dobách renesance a vyvíjela se během staletí. V roce 1952 založil Frederiko Grisone akademii, kde byli koně připravováni k předvádění složitých a nápadných pohybů. Z cirkusových stanů se přesunula na speciální "hřiště". Poprvé v historii se jela drezurní soutěž na olympijských hrách v roce 1912.
Cílem drezury je především vycvičit a zdokonalit pohyby koně a jeho celkové pohybové vlastnosti. Dobře vycvičený kůň se pohybuje s jakousi ladností, uvolněností, ale přitom musí být velice pevný v nohou. K tomu je zapotřebí dostatečné ohebnosti, pružnosti, vyváženosti a dobře vyvinutého svalstva. Veškeré pohyby, které kůň vykonává, musí vypadat jakoby je dělal z vlastní vůle, kůň musí být schopen reagovat na jezdcovy nepatrné pokyny. Dále je potřeba, aby kůň byl psychicky schopen vykonávat tyto složité drezurní figury, musí být dostatečně motivován ke správnému provádění cviků a k tomu je zapotřebí řádná disciplína. Kůň, který nebude u některých cviků chápat o co se jedná, nebude nikdy schopen tyto cviky předvést.
Samotné závody a cvičení probíhají v tzv. drezurním obdélníku, který má rozměry 20x40 m. V mezinárodních soutěžích je tento obdélník větší a to o rozměru 20x60 m. Jízda je většinou předváděna s doprovodem hudby. V této soutěži jsou dány i stupně obtížnosti stejně jako tomu je u parkuru, s tím rozdílem, že zde není stupeň obtížnosti spojován s výškou překážek, ale s obtížností jednotlivých figur a cviků.
Podle všeobecně platných pravidel jsou po obvodu a uvnitř jezdeckého obdélníku umístěny jednotlivé body, které jsou označeny písmeny. Každé toto písmeno značí místo, kde jezdec s koněm provádí jednotlivé cviky nebo vyznačují místo, kudy má jezdec projet.
Kmih
Kmihem rozumíme jezdcem vyvolanou energii pohybu a chuť koně jít dopředu pod naprostou kontrolou jezdce. Pohybovat se v kmihu je možné pouze tehdy, když pomůcky holení a otěží jsou v souladu. Vyvolaná energie pro pohyb vpřed se neprojeví prychlením pohybu, ale tzv. shromážděním kone, tj. těžiště koně se více posune dozadu, přičemž kůň více a s důraznějším odrazem podsazuje zadní končetiny pod trup.
Přilnutí
Kůň má dobré přilnití tehdy, když jde pravidelně na otěži, je uvolněný a svou záď používá korektním způsobem. Správné přilnití docílíme jemným vedení otěží, která vytváří stálý kontakt s hubou koně bez tahání zpět.
Shromáždění
Aby kůň mohl jít v rovnováze, musíme ho přimět rozložit jeho hmotnost na všechny konřetiny. Od přírody nesou přední končetiny větší část hmotnosti než končetiny zadní. Když přidáme navíc hmotnost jezdce, je tento rozdíl ještě větší. Hmotnost jezdce ještě více zatěžuje předek koně. posílením svalů hřbetu a zádě můžeme docílit toho, že kůň větší část své váhy přenese na zadní končetiny. Kůň přitom více podsadí zadní končetiny pod trup a tím odlehčí svůj předek. Terminem shromáždění rozumíme přenesení rovnováhy na zadní končetiny a zároveň udržení knihu pomocí pobídek jezdce. To má za následek odlehčení přední části těla, která se tak stane více pohyblivější a může vykonávat rozné cviky. Navíc vše musí budit dojem nenucenosti.
Drezurní sed
Drezurní sed

Vazy
Končetiny a pánev
Hrudní koš
Spojení předloktí jezdce s jazykem a čelistí koně prostřednictvím jazylky
Kloněný sval (vepředu) a přímý sval břišní

Drezurní soutěže
Drezurní kategorie
Dle obtížnosti jsou drezurní úlohy rozděleny do několika kategorií.
Z - základní
L- lehká
S - střední
ST - středně těžká - Cena svatého Jiří / Prix st. Georges
T - těžká - Intermdiate I, II
TT - super těžká - Intermediate III, Velká cena / Grand Prix
Hodnocení drezury
Veškeré série cviků mají svou stupnici hodnocení od 0 do 10 bodů.
Jako každá disciplína má své body pro hodnocení, tak má i body trestné. Stejně tomu je i u drezury.

Tabulka penalizace:
1. omyl = 2 trestné body
2. omyl = 4 trestné body
3. omyl = 8 trestných bodů
4. omyl = vyloučení

Rozhodčí hodnotí jezdce s koněm pomocí stupnice od 1 do 10.
Stupnice:
0 = nebyl předveden
1 = velmi špatný
2 = špatný
3 = téměř špatný
4 = sotva dostatečný
5 = dostatečný
6 = uspokojivý
7 = dosti dobrý
8 = dobrý
9 = velmi dobrý
10 = vynikající
Předepsaný úbor
ženy cilindr, muží buřinka, děti na ponících jezdecká helma
bílá košile
ženy bílou vázanku nebo plastron, muži bílá kravata
do úloh stupně S černé sako, od úloh stupně S drezurní frak
bílé rukavice
bílé rajtky
pérka a chapsy, od úloh stupně S vysoké jezdecké boty