Říjen 2007

prosim,prosim

28. října 2007 v 10:52 | Roza |  Můj blog
Ahoj!!!
Chtěla bych Vás poprosit,jestli by jste mi sem nedávali více komentářů.Dlouhou dobu
jsem už nic nečetla a budu ráda za každý přiložený komentář. Hezkou zábavu Vám přeje Roza

Vítězka Velké Pardubické

28. října 2007 v 10:37 | Roza |  koňský sport
Nedělní Velkou pardubickou steeplechase vyhrála sedmiletá bělka Sixteen v sedle s žokejem Dušanem Andrésem.V cílové rovině 117.ročníku slavného překážkového dostihu předčila lonskeho vítěze Decent Fellowa a svoji premiéru ve slavném závodě proměnila ve vítězství.Poprvé ve Velké pardubické triumfoval také Andrés,který už dokázal vyhrat i rovinové České derby.

parkur

19. října 2007 v 9:20 | Roza |  kůň
Při parkurovém skákání jde o to, projet celou dráhu s překážkami co nejlépe, tzn. bez trestných bodů, a v co nejlepším čase. V tomto druhu sportu musí jezdec prokázat souhru s koněm, velmi dobré vedení koně a v neposlední řadě také správný sed jezdce na koni i při skákání.
V parkuru existuje několik stupňů obtížnosti. Od nejlehčího ZM, po nejtěžší TT. Každý stupeň má danou výšku překážek, přes které kůň skáče. V tomto stupni může být překážka nanejvýš o 10 cm vyšší než je požadovaná výška stupně obtížnosti. Např. v stupni L může být překážka nanejvýš 130 cm (120+10 cm).
Zde je přehled všech stupňů obtížnosti:
ZM - 80 cm
Z - 100 cm
ZL - 110 cm
L - 120 cm
S - 130 cm
ST - 140 cm
T - 150 cm
TT - 160 cm
Když se stane, že kůň překážku nepřeskočí nebo odmítne poslouchat jezdce, dostává trestné body nebo je vyloučen. Samozřejmě na tyto penalizace jsou tabulky.
Jelikož stupnic penalizací je více, následující přehled je podle stupnice A:
shození, poboření překážky nebo dotyk končetiny koně vodního příkopu = 4 trestné body
1. odmítnutí poslušnosti = 3 trestné body
2. odmítnutí poslušnosti = 6 trestné body
3. odmítnutí poslušnosti, pád jezdce nebo obou = vyloučení
překročení časového limitu za každou započatou vteřinu = 1 trestného bodu, při rozeskakování = 1 trestný bod
Podle stupnice C, která se používá na většině světových soutěžích v parkuru:
shození, poboření překážky nebo dotyk končetiny koně vodního příkopu = 4 trestné body
1. odmítnutí poslušnosti = 4 trestné body
2. odmítnutí poslušnosti = 4 trestné body
3. odmítnutí poslušnosti, pád jezdce nebo koně = vyloučení
V parkurovém skákání se požívají různé druhy překážek. Existují dva základní druhy překážek: kolmé skoky a oxery.

Kolmé skoky
jsou to vertikální překážky s několika kavaletami uspořádanými jedna na druhou. Je poměrně obtížný, protože kůň má jen málo času uvědomit si výšku skoku. Mají za úkol prověřit schopnost koně skákat do výšky.Oxery
jsou to takové překážky, na nichž musí kůň skákat nejen do výšky, ale i do dálky. Jsou sestaveny tak, aby když se jich kůň dotkne, ihned spadli.Zeď
je to svislá překážka namalovaná z namalovaných dřevěných kvádrů se světlejším okrajem. Někteří koně jsou z ní vystrašeny, protože nevidí místo doskoku.Dvojbradlíneboli doublebar
je vlastně oxer s dvěma řadami stojícími těsně u sebe různě vysokými kavaletami.

Trojbradlíneboli tripplebar
je oxer se třemi řadami stojícími těsně u sebe různě vysokými kavaletami.

Křížek
je to nejjednodušší překážka. Skládá se ze dvou kavalet postavenými přes sebe do tvaru písmene X.

Kozí hřbet
tato překážka se moc v soutěžích nevyskytuje. Vypadá jako trojbradní, ale prostřední kavaleta je nejvyšší než první a poslední.

Přírodní skoky
jsou to překážky vyrobené z přírodních materiálů jako jsou nenabarvené tyče nebo forma živého plotu. Tyto překážky jsou obtížné, koně se jim často vyhýbají.Základní oxer
je jeden z nejtěžších oxerů. Skládá se ze dvou stejně vysokých překážek postavených těsně za sebou a skáčou se jedním skokem


Vějíř
skládá se ze tří kavalet, které vycházejí z jednoho sloupku a rozevírají se do třech, což koni umožňuje skákat na jedné straně jako kolmý skok a na druhé straně jako trojbradlí.

Vodní příkop
existuje ve dvou typech: kombinovaný s kolmým skokem nebo oxerem, nebo širší příkop s nízkým živým plotem před ním. Na doskoku je umístěna bílá páska, aby bylo možno posoudit, zda kůň neudělal chybu.
V parkurovém skákání existují různé druhy soutěží, jako jsou např. klasická soutěž, dvoufázové skákání (tzv.dvoufázovka) a stupňovaná obtížnost (tzv. postupka).

Drezura

19. října 2007 v 9:19 | Roza |  kůň
Drezura
Drezura se skládá z pohybů,které provádí kůň ,aby ukázal harmonii jezdce s koněm.Drezura je nyní velmi oblíbeným sortovním odvětvím,ale původně se tyto prvky používaly k výcviku koně kavalerie(jízdní vojska).
Drezurní obdélník
V Británii se drezurní úlohy pro nižší úroveň provádějí na obdélníku o rozměrech 40x20 m.Pro vyšší úroveňse požívá obdélník o rozměrech 60x20.
Známky a trestné body
Známky se udělují každé úloze zvlášť:10-vynikající,9-velmi dobrý,8-dobrý,7-docela dobrý,6-uspokojivý,5-dostačující,4-nedostačující,
3-poměrně špatný,2-špatný,1-velmi špatný,0-nesplnil.
-Nedostatky ,které jsou nízko hodnoceny : křivý kůň,nesprávný chod,nepravidelnost,ztráta rytmu,kůň nepřijímá udidlo,
ztráta rovnováhy,ztráta kmihu,ztuhlé pohyby ,neuposlechnutí jezdcových pomůcek.
Chody
Pracovní chod je základním drezurním chodem.V tomto chodu kůň ,,sleduje stopu´´.To znamená,že jeho zadní nohynašlapují do
stop zanechaných předníma nohama nebo mírně před ně.
V sebraném chodu jsou rytmus a tempo stejné jako u pracovního chodu,ale kůň urazí menší vzdálenost.Kroky jsou kratší a jsou
prováděny menší rychlostí.
Střední chod se řadí mezi pracovní a prodloužený chod.Rytmus a tempo zůstávají stejné,ale rychlost se zvyšuje ,neboť kůň urazí
větší vzdálenost.
V prodlouženém chodu jsou rytmus a tempo stejné jako ve středním chodu.Ale každý krok je co nejdelší,a proto se
zvyšuje i rychlost.
Úlohy
Obrat kolem předku je figura ,kdy se kůň zadní částí těla otáčí kolem předních končetin,které zůstávají na místě.
Kůň se nesmí pohnout ani kupředu,ani dozadu.
V letmém přeskoku kůň mění vedoucí nohu ve cvalu.Měl by hladce přeskočit z jedné nohy na druhou.
V polovičním překroku se kůň pohybuje diagonálně kupředu a do strany a je ohnutý ve směru,v němž se pohybuje.
Kontracval je cval a ohnutí vpravo s vedoucí levou nohou nebo cval a ohnutí vlevo s vedoucí pravou nohou.Kůň by se měl ohýbat ve směru vedoucí nohy.
Při figuře dovnitř plec se kůň odklání v úhlu 30° od směru pohybu.Vnitřní přední noha kříží zepředu vnější přední nohu.Kopyta zadních končetin směřují dopředu a nekříží se.
Pirueta je cvik, při němž se přední část těla koně otáčí kolem zádě a poloměr této piruety se rovná délce koně.
Dovnitř záď znamená,že se kůň pohybuje ve třech stopách,kdy vnější zadní noha kopíruje stopu vnitřní přední nohy.Většinou se provádí u zdi jízdárny.
Piaf je vlastně klus na místě s velmi sebranými(vysokým) kroky.
Pasáž je pomalý,velmi vysoký,který vyvolává dojem,jakoby kůň pomalu plul nad zemí.Každý krok je ve vzduchu chvíli zadržen.
Couvání je pohyb koně vzad.Místo toho,by kůň zvedal každou nohu zvlášť jako při pohybu kupředu,zvedá a pokládá je střídavě.
Překroky jsou pohyb,kdy kůň poslouchá tlaku jezdcovy nohy a jeho tělo se pohybuje dopředu a do strany.Toto se používá pouze
přiježďování.

Vývoj koně

19. října 2007 v 9:18 | Roza |  kůň
Počátky vývoje
Vývoj koní začal před více než šedesáti miliony let a promítly se v něm změny klimatu a životního prostředí,ke kterým v té době docházelo.Prvním známým článkem ve vývoji koní jsou zkamenělé pozůstatky čtvernožce velkého asi jako liška,nalezené v jižní části Severní Ameriky.Podle geologického období eocénu spojeného s řeckým slovem hippos,označujícím koně,byl nazván Eohippus. (Dnes se podle zákona priority používá název Hyracotherium;pozn.překl.)
Zdroj: kniha Kůň od nakladatelství FragMent

Lonžování

19. října 2007 v 9:17 potřeby pro koně,na koně atd.
Lonžováním začíná opravdový první výcvik.Lonžováním rozumíme výcvik a vedení koně na kruhu pomocí dlouhé opratě (lonže).Výhodou lonžování je,že si kůň takto zvyká reagovat na pomůcky a hlasové povely.Teprve když se kůň pohybuje na lonži jistě a jde dobře dopředu,zvykáme ho na udidlo.Na lonži koně také poprvé seznamujeme se sedlem.Při prvním nasedlání nesmíme příliš utáhnout podbřišník.Sedlo se však nesmí obrátit, a proto ho zpevníme pomocí poprsního řemene.Abychom koně aučili chodit na lonži,potřebujeme k tomu druhou osobu,která koně zpočátku vede na obvodu kruhu a naučí jej reagovat na hlasové povely.
- lonžování
LONŽ
Lonž je dlouhá oprať (7,5 metru),která se zapne do ubnosku koně nebo do vnějšího kroužku udidla.Druhý konec lonže drží cvičitel stojící v centru kruhu.Lomž musí být stále lehce napnutá.K tomu si cvičitel pomáhá dlouhým bičem,kterým koně pobízí na obvod kruhu.Lonž v podstatě nahrazuje otěž a nesmí být přetočená.Při lonžování na levou ruku-tj. z pohledu cvičitele se kůň pohybuje zprava doleva-držíme lonž v levé ruce a bič v ruce pravé.Otočíme-li koně na pravou ruku,vyměnime si v rukou také lonž a bič.
- lonž
PŘIPEVNĚNÍ LONŽE K UZDČCE
Správné zapnutí lonže je důležité.Nikdy nesmime lonž zapnout pouze do vnitřního kroužku udidla,neboť bychom tak mohli protáhnout udidlo hubou koně.Lonž můžeme zapnout tak,že karabinku provlékneme pod řemínkem podbradníku a vnitřním kroužkem udidla a zapneme ji zpět do lonže.Další možnost je protáhnout lonž vnitřním kroužkem udidla a připnout ji do vnějšího kroužku.Otěže samozřejmě nesmějí během lonžování přepadávat přes hlavu koně,a proto je omotáme několikrát okolo sebe a podepneme pod hrdelníkem.
LONŽOVACÍ BIČ
Délka lonžovacího biče je zhruba 2 metry.Na biči je připevněn provázek asi 2 metry dlouhý.Na konci provázku je ještě připevněn krátký šlahounek,který vydává práskavý zvuk při švihnutí bičem.Bič však neslouží k bití koně,ale jako pomůcka pro udávání pokynů.
- lonžovací bič
POBÍDKY LONŽOVACÍM BIČEM
Bičem pobízíme koně dopředu a také zabraňujeme,aby kůň vešel samovolně dovnitř kruhu.Cvičitel drží koně sevřeného mezi lonží a biček.Bič neslouží k bití koně,ale jako pomůcka pro udávání pokynů.Kůň nesmí mít z biče strach.Během lonžování směřuje špička biče kupředu na záď koně.
HLASOVÉ POBÍDKY (POVELY)
Koně zvykáme nejen na pobídky dávané lonží a bičem,ale také na pobídky hlasové.Ty nejsou méně významné než jiné pobídky při lonžování.Kůň se musí naučit rozpoznat povely a reagovat na ně správným způsobem.Povely pro zpomalení a zastavení dáváme táhlé nízkým tónem hlasu.Povely pro zrychlení chodu musí naopak znít důrazně a krátce.Důležité je,abychom používali určité povely stále ve stejné hlasové tónině.
LONŽOVACÍ OBŘIŠNÍK
Lonžovací obřišník má v místech,které se pokládá na kohoutek koně,dva polštářky.Po obou stranách má tento obřišník malé kroužky,do kterých lze připnout vyvazovací otěže.Používá se zejména pro počáteční výcvik mladého koně.
- lonžovací obřišník
OBNOSEK
Obnosek je druh ohlávky,na jejíž nosní části jsou připevněny tři otočné kroužky,do kterých můžeme zapnout lonž,případně také vyvazovací otěže.Nánosník je navíc podložen,aby koně při lonžování příliš netlačil.
- lonžovací obnosek

Výcvik mladeho koně

19. října 2007 v 9:15 | Roza |  potřeby pro koně,na koně atd.
Výcvik mladého koně začíná již u hříběte,které by mělo získat důvěru k člověku.Proto je dobré hříbě brzy navyknout na ohlávku a pravidelně ho takto povodit,aby se naučilo nechat se vodit bez odporu.Dvouletého koně můžeme opatrně seznámit s lonžováním.Na lonži se kůň seznamuje s některými pomůckami a zvyká si na podbřišník,sedlo a udidlo.Tříletého koně postupně navykáme na váhu jezdce (viz Obsednutí koně).
REMONTA
Remonta je krátce obsednutý mladý kůň v základním výcviku.
VEDENÍ "NA RUCE"
Prvním krokem k úspěšnému výcviku pod sedlem je naučit koně nechat se vést "na ruce".S prováděním koně začínáme již u hříbat.Zpočátku vodíme hříbě na ohlávce za klisnou.Později ho vodíme stejným způsobem vedle klisny.Daří-li se to,zkusíme vést hříbě před klisnou a nakonec daleko před ní.Hříbě vedeme stejně jako dospělého koně.Jdeme o jeho levé straně vedle předních končetin.
ROČCI
Roční koně stále pravidelně provádíme.Můžeme je již pomalu připravovat na sedlo tím,že jim připevňujeme lonžovací obřišník.Mladého koně také pravidelně čistíme a zvedáme mu kopyta.Tímto způsobem si koně pomalu vytvářejí důvěru ke svému ošetřovateli.Zvykají si na jeho hlas a dokážou rozeznat některé hlasové povely,jako například "stát" a "vpřed".Do věku tří let nesmí kůň ani poník pracovat pod sedlem,neboť je ještě v plném vývinu.Některá plemena se obsedají předčasně,ale to jim nijak neprospívá do budoucnosti.

Podkova

14. října 2007 v 11:27 | Roza |  popis koně

Kostra koně

14. října 2007 v 11:14 | Roza |  popis koně
KOSTRA KONĚ
Kostra normálního dospělého koně se skládá z 205 kostí a menšího počtu chrupavek.Kosti jsou spojeny v kloubech,překlenuty a upevněny pomocí vazů.Větší kosti tvoří konstrukci,k níž jsou upevněny svaly.Kosti kostry jsou podpůrným rámcem pro tělo a současně zásobárnou vápníku a fosforu.Některé kosti také ve své kostní dřeni produkují červené a bílé krvinky.

animace

3. října 2007 v 16:28 | Roza |  animace koní